آرشیو برچسب های: سیلک اسکرین

چاپ سیلک اسکرین چیست؟

چاپ سیلک اسکرین متکى به روش ساده امّا عملى استنسیل است. استنسیل در چاپ سیلک به معنی توری می باشد که برای چاپ از آن یاد می شود. چاپ سیلک اسکرین در چاپ روی تیشرت وچاپ ساک دستی پارچه ای و چاپ انواع پارچه و کلاه و هدایای تبلیغاتی کاربرد دارد. چاپ سیلک اسکرین در […]