آرشیو برچسب های: چاپ گراور

چاپ گود یا هلیوگراور یا چاپ گراور چیست ؟

چاپ گود چیست؟ در سیستم چاپ گود، حروف و تصویری که روی فرم چاپ به صورت گود نقش می بندد، هنگام چاپ سیلندر مرکبی می شود و سپس در تماس با سطح چاپ شونده، مرکب را به آن منتقل می کند. شدت رنگ به عمق گودی روی سیلندر بستگی دارد. هرچه عمق آن بیشتر باشد، […]